Política de Protecció de Dades

Mitjançant aquest avís, LA TORNADA informa els usuaris de la seva pàgina web https://tickets.latornada.cat de la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a l'empresa les dades personals requerides en el formulari de sol·licitud de reserva i contacte. L'empresa es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria. 

Les dades personals seran tractades automatitzadament i incorporades en fitxers dels quals l'empresa en serà titular i responsable. La recollida i tractament de dades personals, duts a terme per l’empresa o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb l’empresa, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de l’empresa, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que l’empresa ofereix actualment i en el futur.

L’empresa en cap cas cedirà les dades personals a tercers. L’empresa o, en el seu cas, els tercers que tractin les dades personals en nom de l’empresa, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits. Tanmateix, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 

Com a conseqüència de l'aplicació del nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) hem actualitzat les polítiques de protecció de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la normativa de privacitat. LA TORNADA aporta la informació bàsica sobre la seva Protecció de Dades:

Responsable

LA TORNADA SCP

J55212179

C/ Ramon Muntaner, 22, 3, 2

Finalitat

Enviament de butlletins amb sortejos, descomptes i novetats via correu electrònic.

Drets

Els usuaris tenen dret a accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercitsa través de subscriptors@latornada.cat.