Termes i condicions

Aquesta entrada s’ha de custodiar fins el dia del concert. El comprador de l’entrada o la persona a nom de qui es personalitza, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l’esdeveniment. L’organització es reserva el dret d’admissió. No s’admetran devolucions o canvis d’entrada. Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare, mare o tutor legal, i és imprescindible presentar el full de responsabilitat degudament imprès i completat. A l’entrar, el públic pot ésser escorcollat segons la llei. Està totalment prohibit filmar o enregistrar aquest esdeveniment. Per a més seguretat l’organització es reserva el dret a sol·licitar el DNI.